Maso sušené

Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím internetového obchodu masosusene.cz se řídí platnou legislativou, dále se řídí níže uvedeným nákupním řádem a v neposlední řadě se řídí dobrými mravy.

Ceny zboží

Provozovatel internetového obchodu www.masosusene.cz (dále jen „provozovatel“) je plátcem DPH. Veškeré ceny uváděné na stránkách internetového obchodu www.masosusene.cz (dále jen „internetový obchod“) jsou uváděny včetně DPH.
Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží.

Objednání zboží

Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky a souhlasí s obchodními podmínkami internetového obchodu. Po odeslání objednávky se zákazníkovi zobrazí informace o zařazení jeho objednávky do objednávkového systému internetového obchodu, zákazník má možnost vytisknout si objednávku. Pokud zákazník při zadávání objednávky správně vyplní emailovou adresu, bude mu na ni doručena kopie objednávky jako potvrzení zapsání objednávky do objednávkového systému. Pokud se nezobrazí informace o odeslání objednávky nebo nedorazí kopie objednávky na zadanou emailovou adresu, v nejbližším možném termínu nás kontaktujte.

Po zařazení objednávky do objednávkového systému budete kontaktováni pracovníkem MASOSUSENE.CZ, který Vám zašle závazné potvrzení objednávky s termínem dodáni (dostupnosti zbozi).

Způsob platby

Zaslané zboží hradí zákazník dobírkou, což je platba v hotovosti kurýrovi při doručení zboží na uvedenou adresu v objednávce.

Další možností platby je platba předem na účet. Jako variabilní symbol uvádí zákazník číslo objednávky.

ČÍSLO ÚČTU: 2000837117/2010

Způsob přepravy a cena poštovného

Zboží zasíláme Českou Poštou.. V případě objednání zboží do 15h zpravidla expedujeme ještě tentýž den, nebo následující pracovní den a předpokládaná doba dodání je tedy druhý až třetí pracovní den od objednávky. Platí v případě, že zboží je skladem. Při zvoléní dopravy zdarma doručíme zboží ČP ( standardní balík )

DODÁNÍ DO 24h SE ROZUMÍ, že zboží bude dodáno následující pracovní den od ODESLÁNÍ. Při platbě předem pro urychlení pošlete doklad o převodu peněz ( info@masosusene.cz )  a zboží může být ješte ten samý den EXPEDOVÁNO


Balné je u nás ZDARMA!

Při objednávce nad 975,-Kč s DPH
doprava zdarma!


Platí při platbě předem - dodání Českou poštou ( v rámci ČR )


Při objednávce nad 3333,-Kč s DPH doprava zdarma

+ 5% sleva!


Platí při platbě předem - dodání Českou poštou 
( v rámci ČR ) nevztahuje se na produkty, u kterých je napsáno "žádná další sleva"

Při objednávce nad 1645,-Kč s DPH doprava zdarma !

Platí při zaslání na dobírku - dodání Českou poštou 
(platba doručovateli).
Platba PŘEDEM Česká Pošta ( výše objednávky 1,-Kč až 299,-Kč )                  59,-

Platba PŘEDEM Česká Pošta ( výše objednávky  300,-Kč až 974,-Kč )             89,-


Platba PŘEDEM Česká Pošta ( výše objednávky 975,-Kč a více )                    0,-

Platba PŘEDEM Č. Pošta objednávka nad 3333,-Kč + 5% Sleva                       0,-


Platba PŘEDEM Č. Pošta Balík do ruky (dodání násl.prac. den od odeslání)    99,-DOBÍRKA Česká pošta snížené poštovné ( výše objednávky 1,- až 299,-Kč )   95,-     
DOBÍRKA Česká pošta ( výše objednávky 300,-Kč až 1644,-Kč )                      145,-  

DOBÍRKA Česká pošta ( výše objednávky  1645,-Kč  a více  )                          0,-

Rozvoz po Brně (dodání do 3 prac.dní nad 975,- Kč ZDARMA)                           49,-

KURÝR Slovensko ( Dobírka ) 199,- ( 7.5,- € )

KURÝR Slovensko Platba předem objednávka nad 70€ DopravaZDARMA  109,- (4 € )

 

 

Převzetí zboží

Zákazník nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Zákazník by měl ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí převzetí zásilky odmítnout, či dopravce požádat o doručení další pracovní den a v mezidobí problém konzultovat s provozovatelem. V opačném případě se vystavuje nebezpečí zbytečných průtahů při řešení případného problému. V případě zjištění poškození či jiné nesrovnalosti po převzetí zásilky je zákazník povinen neprodleně kontaktovat provozovatele internetového obchodu.
V případě , že si zákazník zboží objedná a nepřevezme a zboží bude vráceno odesílateli, bude zákazníkovi naúčtován manipulační poplatek ve výši 250,-Kč. Nepřevzetí zboží není způsob odstoupení od smlouvy.

Možnost vrácení zboží bez udání důvodu

U zboží nakoupeného prostřednictvím internetového obchodu má zákazník do 14 dnů od doručení zboží nárok na jeho vrácení bez udání důvodu ( NEVZTAHUJE SE NA SUŠENÉ MASO A DALŠÍ POTRAVINY dle §1840 písmene G Občanského zákoníku). Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené či jinak znehodnocené. Zboží musí být odesláno nejpozději 14. den od data doručení zákazníkovi na adresu provozovatele. Po jeho doručení bude zákazníkovi zaslána částka (nejpozději do 14-ti dnů) odpovídající plné kupní ceně zaplacené za zboží na jím udané číslo bankovního účtu. Vratná částka nezahrnuje poštovné!
 

Uplatnění reklamace

Záruka na zboží prodávané prostřednictvím internetového obchodu je 24 měsíců a  řídí se a je v souladu s platnou legislativou.
Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad.
Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Na datum minimální doby trvanlivosti nemůže být uplatněna reklamace.

Reklamace zasílejte na adresu provozovny MASOSUŠENÉ, Veveří 102, 616 00 Brno, spolu s popisem závady, zpáteční adresou a telefonickým kontaktem. Obratem budete informováni o dalším průběhu reklamace.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. V případě, že bude reklamace uznána, zákazník obdrží částku za reklamované zboží do 14-ti dnů.

 AUTORSKÁ PRÁVA

Všechny texty, fotografie a obrázky jsou autorské a  vztahují se na ně autorská práva. Kopírování a jakékoli další úpravy jsou možné pouze po písemném souhlasu autora ( Josef Vacek ).

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělní, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.


Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. srpna 2015.

„Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“
Nesouhlasím se zasláním dotazníku spokojenosti v rámci programu Ověřeno zákazníky, který pomáhá zlepšovat vaše služby. Jedná se o možnost tzv. opt-out.

Značky firem: